Check-In
Check-Out
Adult
BEST RATE GUARANTEED

ล่องแคนู

ล่องแคนู
ล่องแคนู
ล่องแคนู
ล่องแคนู

การล่องแก่งด้วยเรือแคนูที่แม่น้ำแควน้อย การล่องแก่งด้วยเรือแคนู นับเป็นกิจกรรมการผจญภัย ท้าทายสายน้ำและแก่งหินอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และมีทักษะการพาย การล่องแก่ง การอ่านสายน้ำที่มากพอสมควร โดยเฉพาะถ้าต้องพายคนเดียว แต่สำหรับนักท่องเที่ยว รีสอร์ทจะจัดนายท้ายที่เชี่ยวชาญสายน้ำลงเรือไปด้วยเสมอ จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยระหว่างการเดินทางด้วยแคนูหรือคายัค

แม่น้ำแควเป็นสายน้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรี และแยกย่อยออกเป็นแม่น้ำเล็ก ๆ หลายสาย ส่วนแม่ น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสาขาย่อยของแม่น้ำแควน้อย ป่าสองฟากฝั่งทั้งบริเวณแม่น้ำแควและแม่น้ำน้อยยังคงเขียวชอุ่มอุดม สมบูรณ์ แม่น้ำแควมีสายน้ำไหลเอื่อยในวันหยุด ส่วนวันธรรมดาจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเขาแหลม ทำให้น้ำไหลแรงขึ้นเหมาะ สำหรับการล่องเรือแคนู

สิ่งอำนวยความสะดวก
เสื้อชูชีพ, เรือแคนู, เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย